مارا بشناسید

درباره ما

ستاک پرداز آسیا شرکتی است دانش بنیان که در زمینه علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مهندسی،دانش روز دنیا خلق ثروت می نماید.

368
پروژه های تکمیل شده
99 %
درصد موفقیت
254
درخواست ها
32
مشتری